Pedagogische aanpak

Op de Berkenschool leren we samen. Elk kind is onderdeel van een groep. Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van GroepsDynamisch Onderwijs (GDO).

Met GDO zorgen we voor een sociaal sterke groep waarin kinderen kunnen leren binnen de veiligheid en rust van de groep. Dat begint al bij de start van de dag. Elk kind wordt ’s ochtends individueel begroet door de leerkracht. We maken samen afspraken over hoe we de rust bewaren in de groep en op het schoolplein.

Wekelijks houden we in elke groep de Sociokring. In die kring praten de kinderen met elkaar over wat er goed gaat en wat er beter kan in de klas en op het plein. In de Sociokring leren kinderen ook hoe je complimenten geeft en ontvangt.
Op het plein lossen kinderen zelf hun ruzie op met behulp van een Driehoeksgesprek, een vorm van effectieve conflicthantering. Elk kind kent de regels en de regels worden in elke groep op dezelfde manier toegepast. Op deze manier voelt iedereen zich veilig en fijn op onze school.

Het belangrijkste sociaal-emotionele thema in elke groep is: Iedereen hoort erbij, iedereen speelt mee. Met het Sociobord maken we dit tastbaar. Het bord geeft de groep en de leerkracht inzicht in wie er tijdens de vrije momenten met elkaar spelen. En wie er alleen staat. De groep praat hierover en zoekt oplossingen om beter met elkaar te spelen en samen te werken.

Concreet zorgt GDO op onze school voor meer rust, meer motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten. Kortom, een veilig en prettig leerklimaat.

Wilt u meer lezen over het driehoeksgesprek, de sociokring en het sociobord? Klik dan hier.

Interesse?

Bezoek onze school!