Waar staan wij voor?

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich goed kunnen ontwikkelen. Ons onderwijs en onze manier van werken zijn gebaseerd op drie pijlers: VEILIG, SAMEN, LEREN. Daarmee scheppen we een klimaat waarin kinderen in alle rust kunnen groeien.

Veilig
Je veilig voelen zien wij als een voorwaarde voor goed onderwijs. Veiligheid betekent dat een kind zich gehoord en gezien voelt en vertrouwen heeft. Bij ons staan rechtvaardigheid en voorspelbaarheid voorop: In iedere groep gelden dezelfde regels zodat de kinderen precies weten waar ze aan toe zijn, zowel in de klas als daarbuiten. We leren kinderen om ruzies uit te praten en samen te werken aan wat beter kan in de groep. Kinderen leren zo dat ze samen verantwoordelijk zijn voor een veilige sfeer op school.

Samen
In onze samenleving is steeds meer aandacht is voor het individu. Wij geloven dat kinderen zich juist goed ontwikkelen als ze samen spelen en leren. Kinderen leren van en met elkaar. Bijvoorbeeld bij opdrachten waar kinderen elkaar helpen om tot resultaat te komen. Ook samen je werk presenteren kan een onderdeel zijn van de opdracht.

Leren
Leren is bij onze school onlosmakelijk verbonden met ‘samen’. Natuurlijk werken kinderen ook zelfstandig aan opdrachten. Op hun eigen niveau en met een aanpak die aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling. Maar wel in een groep met leeftijdsgenoten en samen met andere kinderen. Wij zijn ervan overtuigd, en we zien het ook in de praktijk, dat kinderen baat hebben bij samen leren. Kinderen én leerkrachten komen tot bloei en versterken elkaar als ze van en met elkaar leren. De leerkrachten volgen de kinderen nauwlettend in hun sociale en emotionele ontwikkeling en kennisontwikkeling.

Op De Berkenschool houden we ons aan 3 gouden regels:

Interesse?

Bezoek onze school!