Waar staan wij voor?

De Berkenschool is een christelijke school. Dit betekent dat wij werken vanuit het christelijk geloof. De Bijbel en het leven van Jezus inspireren ons in ons onderwijs en in onze omgang met kinderen, ouders, elkaar en de wereld om ons heen. De christelijke waarden en normen zijn ook terug te vinden in onze kernwaarden VEILIG SAMEN LEREN.

In een veilige omgeving komen kinderen tot ontwikkeling. Het bieden van een gevoel van veiligheid zien wij als school als de meest basale pedagogische doelstelling. Niet alleen omdat dit bijdraagt aan het welbevinden van het kind, maar ook omdat een veilig klimaat voorwaarde is voor het realiseren van de andere pedagogische doelen en een positieve bijdrage levert aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Voor ons is belangrijk dat we kinderen leren samen te leven en samen te leren. In een samenleving waar steeds meer aandacht is voor het individu willen wij, juist op deze leeftijd, kinderen de waarde kunnen laten zien van samen optrekken, samen leren, je samen ontwikkelen. Ook in het onderwijs is de laatste jaren een focus gekomen op de individuele ontwikkeling van kinderen. Wij geloven dat kinderen zich juist goed ontwikkelen door samen te leren. Uiteraard op hun eigen niveau en met een aanpak die aansluit bij hun ontwikkeling, maar wel in een groep met leeftijdgenoten en in samenwerking met andere kinderen.

Dit alles komt samen in onze 3 gouden regels:

Interesse?

Bezoek onze school!