Activiteiten commissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij ondersteunen ons team bij het organiseren van verschillende activiteiten, denk aan: schoolreisjes, sinterklaas-, kerst- en paasvieringen, afscheid groep 8, sportdag, avondvierdaagse en het eindfeest.

Ook meedoen?
Als lid van de AC levert u een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de school en het plezier van de kinderen. Vindt u het leuk om mee te helpen? U bent van harte welkom om u aan te melden voor de AC. De AC vergadert eens in de twee maanden op maandagavond. Alle avonden starten om 20.00 uur in de lerarenkamer.

Wilt u eens een vergadering bijwonen? Dan kan. Stuur ons vooraf even een mail waarin u aangeeft dat u naar de vergadering wilt komen. Het e-mailadres van de AC is acberkenschool@pcboamersfoort.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen, opmerkingen of suggesties. U kunt via dit e-mailadres ook notulen en andere verslagen opvragen van de AC.

Interesse?

Bezoek onze school!