Activiteiten commissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten (schoolreisjes, sinterklaas-, kerst- en paasvieringen, afscheid groep 8, sportdag, avondvierdaagse en eindfeest). De werkzaamheden van de activiteitencommissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de school en plezier van uw kind op school.

Alle ouders die zich willen inzetten voor de school kunnen lid worden van de activiteitencommissie. De AC vergadert ongeveer eens per twee maanden op maandagavond. Alle avonden starten om 20.00 uur in de lerarenkamer.

Wilt u eens een vergadering bijwonen, iedere geïnteresseerde is uiteraard van harte welkom.  Meldt u zich vooraf even aan door een email te sturen. Vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u de notulen en andere verslagen van de AC opvragen? Dat kan via ons mailadres: acberkenschool@pcboamersfoort.nl

Interesse?

Bezoek onze school!