Onze ouders

We doen het samen met ouders
De samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij enorm belangrijk. We willen dat kinderen zich voorspoedig kunnen ontwikkelen. Dat lukt alleen als alle volwassenen die om het kind heen staan zich betrokken voelen en op één lijn zitten. Wij hebben minimaal drie oudergesprekken per jaar. Is er meer contact nodig om uw kind beter te kunnen begeleiden, dan plannen we extra gesprekken.

Op de hoogte met de Parro app
Als ouder/verzorger krijgt u een kijkje in de klas via de Parro app. De leerkrachten kunnen via deze app in een besloten omgeving foto’s delen, mededelingen doen en gesprekken of activiteiten plannen. Vanzelfsprekend delen we alleen foto’s van uw kind als u daar toestemming voor geeft.

Inloop in de klas
Ouders zijn een paar keer per jaar welkom bij de inloop in de klas. U ziet dan waar uw kind mee bezig is en aan welke doelen het kind werkt. Samen met uw kind maakt u een korte opdracht. Kinderen vinden het vaak heel leuk om hun ouders te laten zien hoe ze werken en waarmee ze bezig zijn.

Interesse?

Bezoek onze school!