Onze ouders

Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind werkt motiverend. We nodigen ouders standaard 3 keer per jaar uit voor een gesprek om de ontwikkeling van hun kind nauwlettend met elkaar te volgen. Mochten er meer gesprekken gewenst zijn vanuit school of ouders dan worden deze gesprekken extra ingepland.
Samen met het team, de kinderen en de ouders vormen wij de Berkenschool.

We geven ouders een kijkje in de klassen door het gebruik van de Parro app. De leerkrachten kunnen via deze app in een besloten omgeving foto’s delen, mededelingen sturen en gesprekken/activiteiten plannen. Uiteraard zullen er alleen foto’s worden verstuurd als ouders hier toestemming voor hebben gegeven.

Ook zijn ouders twee keer per week welkom bij de inloop in de klas. Ouders zien dan waar hun kind mee bezig is en aan welke doelen wordt gewerkt. Dit is ook een moment om samen met hun kind een korte opdracht te maken.

Interesse?

Bezoek onze school!