Ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt in Nederland volledig bekostigd door de overheid. Toch zijn er nogal wat uitgaven waar helaas geen geld voor beschikbaar wordt gesteld. Hiertoe kent onze school de vrijwillige ouderbijdrage.  

Met de opbrengsten van de ontvangen ouderbijdragen worden bijna alle feesten en activiteiten op school gefinancierd zoals o.a. Kinderboekenweek, Sintfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Sport-en speldag en overige activiteiten.  

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over de hoogte van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hopen dat iedereen deze zal betalen. De kinderen kunnen niet uitgesloten worden als de bijdrage niet wordt betaald.

Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester van de ouderraad of de directie. 

Let op – De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 wordt door de school geïnd. Hiervoor ontvangen de ouders informatie via de groepsleerkracht.

Interesse?

Bezoek onze school!