Privacy en privacyreglement

Bij de Berkenschool gaan we zorgvuldig om met de privacy onze leerlingen. Alle vertrouwelijk gegevens van uw kind worden zorgvuldig afgeschermd voor de buitenwereld. Alleen de direct betrokken leerkrachten, de intern begeleider en de directie mogen de gegevens inzien om een goede begeleiding mogelijk te maken. Al deze gegevens worden in het schoolarchief bewaard. Vijf jaar nadat het kind van school gegaan is, worden alle gegevens (behalve de personalia) vernietigd. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Jaarlijks vragen we uw toestemming  of uw kind op een foto in Parro, de nieuwsbrief, in de schoolgids, social media en op de website geplaatst mogen worden. 

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. U kunt dit privacyreglement hier lezen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Interesse?

Bezoek onze school!